A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SCB: Lãi trước thuế 2020 gấp 3 lần năm trước

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 696 tỷ đồng, gấp 3.2 lần năm trước.

SCB: Lãi trước thuế 2020 gấp 3 lần năm trước

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 696 tỷ đồng, gấp 3.2 lần năm trước.

Tính riêng trong quý 4, hoạt động kinh doanh của SCB đều khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước. trong khi thu nhập lãi thuần giảm 35% so với cùng kỳ chỉ còn 1,637 tỷ đồng, thì các nguồn thu ngoài lãi được đẩy mạnh như lãi từ dịch vụ (gấp 2.8 lần), lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 6.4 lần), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 5.4 lần)...

Kết quả, SCB báo lãi trước thuế quý 4 gần 583 tỷ đồng, trong khi cùng lỳ báo lỗ hơn 36 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, SCB dành 1,993 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên 13,600 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gấp 3.2 lần năm trước, đạt hơn 696 tỷ đồng và 551 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của SCB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của SCB

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản tăng 12% so với đầu năm, đạt gần 634,417 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 21% (4,116 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 59% (12,146 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 5% (351,386 tỷ đồng)...

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 7% so với đầu năm, ghi nhận 467,722 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD giảm 60%, còn 12,336 tỷ đồng...

Một số chỉ tiêu tài chính của SCB tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của SCB

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tăng 72% so với đầu năm, lên mức 2,835 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ gấp 2 lần đầu năm. Kết quả kéo tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu lên mức 1.16% và 0.81%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2020 của SCB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của SCB

Hàn Đông

FILI


Tác giả: Hàn Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan