Ấn Độ: Cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 | THDT