Mặc Covid 19 “vùi dập”, cô chủ xinh đẹp vẫn đập 4 phòng trọ mở rộng quán ốc