A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” được hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” sẽ được hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng một lần tối đa 1 triệu đồng/người trong thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 đến 31/10/2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” được hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng
Lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ

Đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020) có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp cho công đoàn cơ sở, từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và bảo đảm sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng.

Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, số dư tích lũy còn dư dưới 1 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bù để cấp đủ cho Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp hỗ trợ và bảo đảm sau khi cấp hỗ trợ số dư tại đơn vị còn tối thiểu 5 tỷ đồng.

Trường hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số dư tích lũy còn dưới 5 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh để chi hỗ trợ.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp. Đồng thời, Công đoàn cơ sở giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan