A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP. HCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,6-1,8 lần

Từ ngày 1/4/2018 đến 31/12/2020, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP. HCM quản lý sẽ được...

TP. HCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,6-1,8 lần - Ảnh 1

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND TPHCM khóa IX, các Đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ không chuyên trách ở cấp phường - xã - thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tạo cơ chế đặc thù cho TP. HCM là quyết sách quốc gia đột phá

Cụ thể, Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ) tối đa 0,6 lần năm 2018; 1,2 lần năm 2019; 1,8 lần năm 2020. Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội.

Căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm nêu trên, các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

Tại kỳ họp HĐND khóa IX, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết:  Thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, UBND thành phố tính toán, ngân sách TP HCM cần hơn 2.340 tỷ đồng để chi cho hơn 11.600 công chức; gần 122.160 viên chức và 6.440 cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. Kế đến năm 2019 sẽ tăng thu nhập tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần.

TP. HCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ 0,6-1,8 lần - Ảnh 2

Lương cán bộ, công chức tăng theo năng lực

Đối với người làm việc theo hợp đồng (quy định tại Nghị định 68/2000) cũng được chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc. Chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương, gồm: kinh phí cải cách tiền lương của các năm trước sử dụng chưa hết chuyển sang; 50% từ tăng thu ngân sách địa phương; nguồn tiết kiệm… bà Phan Thị Thắng cho biết thêm.

Bổ sung thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, mức tăng tùy theo hệ số lương, mức lương của từng người chứ không cào bằng. Ngoài ra, thu nhập tăng thêm chỉ được thực hiện đối với những cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thủ trưởng từng sở ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ.

Theo đó, UBND TP.HCM có trách nhiệm ban hành Quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc; có chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất làm việc đối với cá nhân để làm cơ sở phân bổ, phân chia thu nhập tăng thêm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả công việc; nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động; gắn với cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế; giao thẩm quyền thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và phải công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

 Việc chi trả thu nhập tăng thêm này sẽ tạm thời kết thúc vào 31/12/2018, thời điểm hết thời gian thí điểm Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

PHA LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan