A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được kết nối với 40 điểm cầu, trong đó có 39 điểm cầu tại Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với 2.172 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết của Đảng trong đời sống thực tiễn.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, cần chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đó là tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội; nhiệm vụ thời gian tới”. Tiến sĩ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.


Tác giả: Lam Dương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan