A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, một trong những mục tiêu của Chương trình số 01 giai đoạn 2021 – 2025 là xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ TP đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị; Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân

Sáng 22/4, tại Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025”.

Tích hợp từ 2 chương trình công tác khóa XVI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến  quán triệt Chương trình số 01 của Thành ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến quán triệt Chương trình số 01 của Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đây là tích hợp của hai Chương trình số 01 và 08 của khóa XVI.

Trong nhiệm kỳ trước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP được tăng cường.

Ngoài ra, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong nhiều năm. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao, có chuyển biến tích cực.

Hoạt động của HĐND các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội TP được đánh giá là điểm sáng trong cả nước. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở được đổi mới; Vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy rõ nét.

Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy chính quyền

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp; Cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp, trở thành điểm nóng; tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hạn chế.

Đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; Ý thức, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái, cá biệt có đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở còn hạn chế; Nội dung, hình thức vận động chưa phong phú, chưa sát đối tượng, hiệu quả thấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của một số cấp ủy Đảng còn thiếu quyết liệt; Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ; Thứ hạng một số chỉ số của thành phố còn thấp (SIPAS, PAPI); Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển sang tự chủ, sang công ty cổ phần còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, mục tiêu của Chương trình số 01 giai đoạn 2021 – 2025 là tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ TP đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị; Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương phâm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; Quán triệt quan điểm “dân là gốc”; Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu;

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân; Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021; Tối thiểu có 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ so với năm 2015. Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; Tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, lộ trình thực hiện năm 2021 gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình đến các cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn TP; Xây dựng kế hoạch, triển khai các đề tài, đề án, chuyên đề để cụ thể hoá việc thực hiện Chương trình.

Từ năm 2021 - 2024: Tập trung tổ chức thực hiện các đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hằng năm; sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Năm 2025: Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Chương trình trước khi tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII.

 


Tác giả: Hạnh Nguyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan