Bỏ Vinfast Lux SA vì đụng hàng, mua Ford Everest dù biết chảy dầu