CX-5 Facelift 2022: Thay đổi nhẹ, chưa đột phá, vẫn vượt mặt CR-V?