Đánh giá nhanh KIA Carnival 2022: Máy dầu 1,5 tỷ có trang bị gì?