Xe gầm cao dưới 600 triệu: Hyundai Kona Tiêu chuẩn: máy 2.0, an toàn, xấu, chật, xóc,...