Xe tháng 9: Vios tụt dốc, Fadil tăng bất chấp dịch bệnh