A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ 1/7, điều chỉnh tăng 12,5% trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 12,5 % mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Trước đó, cơ quan này đã đề xuất tăng 12,5 % mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2023 đối với nhóm đối tượng này.

Tại dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo công thức tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 x 1,125.

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.


Tags: trợ cấp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan