<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
Ngày 25/05, CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) có công văn gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với kết quả kinh doanh kém tích cực. Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng mạnh tạo sức ép lớn cho Công ty.

<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 24/05/2023)
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, công ty ghi doanh thu thuần đạt 12,059 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ đồng.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 23/05/2023)
Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 4, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ghi nhận lãi sau thuế 111 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, lãi sau thuế giảm nhẹ 1%, xuống 859 tỷ đồng.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 23/05/2023)
BCTC kiểm toán hợp nhất mới nhất cho thấy CTCP Xi măng Công Thanh (OTC: CongThanh) lỗ sau thuế gần 1,182 tỷ đồng trong năm 2022, nâng mức lỗ lũy kế lên gần 6,080 tỷ đồng.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 22/05/2023)
Theo công bố tình hình tài chính định kỳ tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH No Va Thảo Điền - công ty con của Novaland (HOSE: NVL) sở hữu 99.9% vốn, báo lỗ 131.2 tỷ đồng trong năm 2022.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 19/05/2023)
CTCP Thủy sản Số 4 (UPCoM: TS4) công bố BCTC quý 1/2023 với quý thứ 10 lỗ liên tiếp và cũng là quý lỗ nặng nhất kể từ khi niêm yết năm 2002.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 09/05/2023)
Kết thúc quý 1/2023, dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 49% nhưng Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 41 tỷ đồng.
<a href="/doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep" title="Tài chính Doanh nghiệp" rel="dofollow">Tài chính Doanh nghiệp</a>
(Ngày: 08/05/2023)
Trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản kém tích cực, kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đi lùi trong quý 1/2023. Doanh thu chỉ còn một nửa so với cùng kỳ năm trước, lỗ ròng 97 tỷ đồng.