<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 13/04/2023)
Yên Bái dự kiến sẽ xóa hơn 3.000 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong 2 năm 2023 và 2024.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 31/03/2023)
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại huyện nghèo ở tỉnh Quảng Trị nhiều năm nay, nhưng nhiều hộ nghèo được thụ hưởng chương trình vẫn chưa thể thoát nghèo. 
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 23/03/2023)
Với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu về công tác giảm nghèo của tỉnh, trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thanh Hóa đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ,...
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 22/03/2023)
Chính quyền các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung tay hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, đào tạo nhân lực… từng bước giúp huyện miền núi A Lưới từng bước giảm nghèo.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 24/11/2022)
Việc đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái mang tính bền vững chính là mục tiêu mà các hợp tác xã nông nghiệp đang hướng đến.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 17/11/2022)
Thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đưa hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng vào các kênh phân phối.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 17/11/2022)
Phát triển thương mại 2 chiều cho vùng núi, hải đảo và khu vực vùng sâu, vùng xa đã được Đảng, Chính phủ quan tâm trong suốt thời gian qua. Đến nay, rất nhiều sản phẩm của khu vực này đã có vị trí tại hệ thống phân phối hiện đại cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính.