<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Việc đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái mang tính bền vững chính là mục tiêu mà các hợp tác xã nông nghiệp đang hướng đến.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đưa hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng vào các kênh phân phối.

<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 17/11/2022)
Phát triển thương mại 2 chiều cho vùng núi, hải đảo và khu vực vùng sâu, vùng xa đã được Đảng, Chính phủ quan tâm trong suốt thời gian qua. Đến nay, rất nhiều sản phẩm của khu vực này đã có vị trí tại hệ thống phân phối hiện đại cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 26/10/2022)
Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) thành lập đoàn thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 12/10/2022)
Tập đoàn BRG vừa ủng hộ 500 triệu đồng tới Quỹ vì người nghèo Hà Nội tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố năm 2022.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 09/09/2022)
Sáng 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 06/09/2022)
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai linh hoạt các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tạo động lực, điểm tựa để người nghèo vươn lên.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 22/08/2022)
Để xóa đói, giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã vận dụng kiến thức bản địa vào sản xuất và đời sống.
<a href="/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 30/06/2022)
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đó, gần 5.200 hộ thoát nghèo nhờ vốn chính sách xã hội.