<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
Quý I năm 2023, nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang đã tuyển mới khoảng 4 nghìn lao động, dự kiến trong quý II/2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh, lên khoảng gần 30.000 lao động. 
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng, chuyển đổi số trong giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 20.000 người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 30/03/2023)
Tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, nhưng chưa được trả lương ngay. Công ty hẹn hai tuần sau sẽ trả lương cho tôi sau khi đã tính toán các khoản công nợ giữa hai bên. Như vậy có đúng không? Bạn đọc có email khactaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 29/03/2023)
Ở Thanh Hoá, 220 chủ doanh nghiệp “bùng”, không đóng tiền bảo hiểm cho người lao động. Ở Đà Nẵng, người lao động gọi cả 100 cuộc điện thoại đòi chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong vô vọng. Cả nước có tới 2,7 triệu lao động bị doanh nghiệp chậm đóng BHXH.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 29/03/2023)
Dù chỉ tiêu tuyển dụng việc làm trong quý I/2023 lớn và đa dạng nhiều vị trí, ngành nghề nhưng các công ty, doanh nghiệp vẫn khó tuyển đủ lao động, đặc biệt là lao động phổ thông.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 28/03/2023)
Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 3/2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho 15.703 lao động.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 28/03/2023)
Người mẫu AI đã xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang, làm dấy lên nỗi lo thất nghiệp với giới người mẫu.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 27/03/2023)
Năm 2022 có 79.408 lượt người được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng giải quyết các chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tổng số tiền chi trả 2.892 tỉ đồng.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 24/03/2023)
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Quảng Nam đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm việc làm, cũng như hỗ trợ nguồn tài chính cho người lao động trong khi chưa tìm được việc làm mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.