<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
Với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như trong chuỗi cung ứng, Tập đoàn Nestlé vừa được ghi nhận trong bảng Chỉ số Bình đẳng giới Bloomberg 2023 (GEI). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nestlé được lọt vào danh sách này của Bloomberg.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
Sau 10 tháng triển khai, Chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - nói không với định kiến giới” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều hình ảnh đẹp, thông điệp nhân văn được lan tỏa để cùng hướng đến xây dựng xã hội văn minh.

<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 14/11/2022)
Hà Nội nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữa và trẻ em, phát huy các mô hình “Làng quê an toàn”, “Tổ dân phố an toàn”.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 11/11/2022)
Trong 20 năm hoạt động, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 27/10/2022)
ĐBQH đề nghị Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) bổ sung các hành vi bạo lực gia đình: Ép tự tử, làm nhục người khác, ngăn cản phụ nữ tham gia học tập.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 26/10/2022)
Dự án “Bứt phá thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số” đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ tại 18 tỉnh thành.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 16/09/2022)
Báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền thông điệp và thực hiện phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 01/08/2022)
Lựa chọn dòng sản phẩm phi giới tính, tiên phong cho phong trào bình đẳng giới, F Fresh Spray đang từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của mình.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 10/06/2022)
Với nhiều người, bạo lực gia đình thường là những hành vi đánh đập, gây thương tích hoặc xúc phạm đến thân thể, tinh thần. Thực chất, bạo lực gia đình còn chứa đựng nhiều khía cạnh khác.