A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm trên 4,4%

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững
Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong Kế hoạch số 72/KH-UBND tỉnh Tuyên Quang được ký vào tháng 4/2023 về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương cho biết: Mục tiêu của chương trình nhằm tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chương trình, chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gắn với các Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2023.

Chương trình đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể, bao gồm: Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm trên 4,4%, trong đó tỷ lệ nghèo giảm trên 3,5%, tỷ lệ cận nghèo giảm trên 0,9%; Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 4% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4% trở lên. Đặc biệt, đến hết năm 2023 không còn hộ nghèo có đối tượng là người có công với cách mạng.

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững
Chương trình đã đưa ra những chỉ tiêu, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm trên 4,4%, trong đó tỷ lệ nghèo giảm trên 3,5%, tỷ lệ cận nghèo giảm trên 0,9%

Nâng cao nhận thức người dân về công tác giảm nghèo

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các Chương trình Mục tiêu quốc gia để phát huy hiệu quả, đồng bộ công tác giảm nghèo.

Cùng với đó, quán triệt, thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến tạo sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo phải cụ thể, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, ngành, đơn vị mình, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

Tuyên Quang cũng thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Qua đó, nắm chắc nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo và các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo và danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để xây dựng kế hoạch, có các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phù hợp để các hộ thoát nghèo bền vững.

Triển khai kịp thời có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường lồng ghép, tập trung có trọng tâm trọng điểm các nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào việc thực hiện các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Để công tác xoá đói, giảm nghèo đạt hiệu quả cao, tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về công tác giảm nghèo. Theo đó, các cấp chính quyền địa phương sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa về mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo.

Nội dung truyền thông, tuyên truyền phải khơi dậy được ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo, thấy rõ vai trò của người nghèo đối với công tác giảm nghèo, trong đó hộ nghèo, cận nghèo vừa là chủ thể, vừa là đối tượng và người được hưởng lợi từ Chương trình giảm nghèo. Đồng thời, phải làm cho người nghèo thấy rõ sự giúp đỡ của nhà nước, của cộng đồng chỉ là hỗ trợ, sự nỗ lực, tự vươn lên của bản thân hộ nghèo là chính. Tăng cường, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan