Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thầy bói dởm và những màn 'thao túng tâm lý' lừa đảo tinh vi
Lợi dụng sự mê muội, kém hiểu biết của nhiều người, các "thầy bói dởm" đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi để lừa gạt chiếm đoạt tài sản.