Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo mở thẻ ATM cho người khiếm thị.
Các ngân hàng thương mại được yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM… đối với trường hợp người khiếm thị (người ...