A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra nước ngoài định cư, có bị thu hồi căn cước công dân?

Khi một người ra nước ngoài định cư, việc người đó có bị thu hồi CCCD hay không phụ thuộc vào quyết định thôi hay giữ quốc tịch Việt Nam.

Ra nước ngoài định cư, có bị thu hồi căn cước công dân?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Căn cước Công dân năm 2014, thẻ căn cước công dân (CCCD) bị thu hồi, tạm giữ trong các trường hợp sau:

Thẻ CCCD bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Thẻ CCCD bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ CCCD, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ CCCD cho phép sử dụng thẻ CCCD của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công dân được trả lại thẻ CCCD khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ CCCD được quy định như sau:

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền thu hồi thẻ CCCD trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ CCCD trong trường hợp bị tạm giữ thẻ nêu trên.

Như vậy, trong trường hợp bạn ra nước ngoài định cư và bạn thôi quốc tịch Việt Nam thì CCCD của bạn sẽ bị thu hồi.

Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 19, Nghị định 137/2015 có quy định: Trường hợp người dân ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam, cơ quan quản lý CCCD các cấp có thẩm quyền sẽ thu hồi thẻ CCCD sau khi nhận được thông báo về việc công dân thôi quốc tịch Việt Nam.

Việc thu hồi thẻ CCCD phải được lập biên bản, giao cho người bị thu hồi thẻ một bản và có sổ sách theo dõi; thẻ CCCD bị thu hồi được bảo quản và lưu giữ chung cùng hồ sơ cấp thẻ CCCD tại tàng thư CCCD.

Còn trong trường hợp bạn ra nước ngoài định cư nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ không bị thu hồi CCCD.


Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan